Asemblea de socios Balonmán Cangas

Sábado día 24 de xullo de 2021 ás 11:45h., en 1ª convocatoria e 12:00h., en 2ª convocatoria.

ORDE DO DÍA

1º Memoria deportiva 2020-2021

2º Estado de contas 2020-2021

3º Orzamento económico 2021-2022

4º Autorización de avales / póliza

5º Rogos e preguntas

Os nosos patrocinadores

Inicio