A raíz das diferentes opinións e declaracións por parte de varios responsables locais que están a xurdir no referente ao deporte federado, dende a Unión de Federacións Deportivas Galegas fan este comunicado.

Abrir chat
Inicio