ASAMBLEA SOCI@S BALONMÁN CANGAS
Sábado, 29 de agosto de 2020 ás 11:45 horas en 1ª convocatoria e 12:00 horas en 2ª convocatoria.

SALÓN DE ACTOS DO CONCELLO DE CANGAS

ORDE DO DÍA

1º. MEMORIA DEPORTIVA 2019 – 2020
2º. ESTADO DE CONTAS 2019 – 2020
3º. ORZAMENTO ECONÓMICO 2020 – 2021
4º. AUTORIZACIÓN DE AVALES / PÓLIZA
5º. ROGOS O PREGUNTAS

Abrir chat
Inicio